ΠΑΡΚΟ IDROSCALO ΣΤΟ LINATE
Μιλάνο, 1999

Το συνεχές τοπίο ορίζεται και πλαισιώνεται από τις λωρίδες κτισμένου αφήνοντας άθικτες μεγάλες επεκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος. Δημιουργεί, έτσι, μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της μητρόπολης και του περιβάλλοντος. Η περιοχή συστηματοποιείται και εμπλουτίζεται με τα κανάλια επικοινωνίας, με γραμμικές δηλαδή συγκεντρώσεις κίνησης, αναψυχής και δραστηριοτήτων. Η ραχοκοκαλιά της πρότασης είναι ένα κεντρικό κανάλι, μια μητροπολιτική ζώνη - γέφυρα. Ξεκινά αντιληπτικά από το κέντρο του Μιλάνου και εξελίσσεται σαν τάπητας ιδεατά προς το επόμενο κέντρο, δημιουργώντας στο μεταξύ μια μεγάλη πλατεία, χώρο αναφοράς για την περιοχή που συγκεντρώνει κεντρικές αστικές δραστηριότητες.

 
                                                                                                                       back