ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

1981      «O.M.A. Projects 1978-1981», Λονδίνο 1981.
              «Houses in Antiparos: A current project by the Office of Metropolitan Architecture»,
              Architectural Design, 1981, αρ. 6/7, σ. 59-63.

1982      Λ. Αλεξάντερ, Π. Νικολακόπουλος (επιμ.), «Τάσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική /
              Trends in contemporary architecture», Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα, 1982.
              Α. Βακαδήμα, Ντ. Παπαζήση, Θ. Παστηρματζής, Κ. Τσιγαρίδα, «Πολυδύναμος
              αγροτικός οικισμός, μια εφαρμογή στη Δ. Κρήτη. Προγραμματισμός και σχεδιασμός», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 16/1982,
              σ. 54-55.
              A. Vidler, «The Office for Metropolitan Architecture», Skyline The Architecture
              and Design Review, αρ. 5, 1982, σ. 18-21.
              R. Koolhaas, «Office For Metropolitan Architecture», Express Extra, 1982, σ. 2, 14-15, 20.

1984      «Habitations individuelles, sur une trame invisible: villas a Antiparos, Grece»,
               L'Architecture aujourd'hui, αρ. 236, 1984, σ. 25.

1985       P. Goulet, «O.M.A. Office for Metropolitan Architecture», L'Architecture d'aujourd'hui, αρ. 238, 1985, σ. 1-96.

1995      Γ. Σημαιοφορίδης, «Νέοι Έλληνες Αρχιτέκτονες / Emerging Greek Architects», Τεύχος, αρ. 14-15, 1995, σ. 32, 58-65.
              Ν. Βρατσάνος, Ν. Κούλα (επιμ.), «Α' Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής», Αθήνα
              1995, σ. 46-47, 52-53, 63.

1996      «200 Έργα Πολιτισμού για τη Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα, Μείζονες αστικές αναπλάσεις», ΟΠΠΕ Θ' 97, Οκτώβριος 1996,
               σ. 10-11

1997       Κ. Τσιγαρίδα, «Καλύβι στο Πήλιο 1987-88», Θέματα Χώρου και Τεχνών, 28/1997, σ. 115.
               Γ. Δώδου, «Μια δωρική άποψη», Close Up, αρ. 1, 1997, σ. 132-135.
               Μ. de Castro, «Grece entre ciel et mer», Μaison Madame Figaro, αρ. 3, 1997, αρ. 3, σ. 160-163.
               Τρ. Πετκανόπουλος, «Είσοδος στο.μέλλον - σε ανακατασκευή των Πυλών της προχωρεί η HELEXPO - Δ.Ε.Θ»,
               Αγγελιοφόρος, 13.10.1997.

1998      «Θεσσαλονίκη 2000 στο Χάρτη των Μητροπόλεων», ΟΠΠΕΘ 97 - ΥΠΕΧΩΔΕ - Υπ. Πολιτισμού - Υ.ΜΑ.Θ, Θεσσαλονίκη
              1998, σ. 48-49.
              Α. Γιακουμακάτος, «Το πείραμα της Θεσσαλονίκης», Το Βήμα, 18.1.1998.
              Κ. Τσιγαρίδα, «Αρχιτεκτονικές εφαρμογές του χαλκού στην σύγχρονη Ελλάδα, Helexpo - ΔΕΘ: Νέα Κτίρια Υποδοχής»,
              Χαλκός, αρ. 2, Ιανουάριος 1998, σ. 4.
              Τρ. Πετκανόπουλος, «Από άλλες εισόδους στη νέα χιλιετία η ΔΕΘ - Ανακατασκευάζονται οι τρεις πύλες της και
              αναδιαμορφώνεται ο χώρος», Τρόφιμα και Ποτά, αρ. 208, Φεβρουάριος 1998, σ. 28, 130.
              Ν. Βατόπουλος, «Ανάσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - μελέτη ανάπλασης της πλατείας του Λευκού Πύργου είναι ήδη
              έτοιμη και περιμένει τη δημοπράτηση της», Η Καθημερινή, 26.2.1998.
              Ν. Βρατσάνος, Ν. Κούλα, «Σκέψεις από μια έκθεση: Α' Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων», Buildings, αρ. 12, 1998,
              σ. 118-126.
              Μ. de Castro, «Less is more», Maison Figaro, αρ. 3, 1998, σ. 122-125.
              Θ. Καληώρας, «Οι πύλες του μέλλοντος - άρχισαν τα έργα ανακατασκευής των εισόδων της HELEXPO-ΔΕΘ»,
              Αγγελιοφόρος, 10.3.1998.
              Β. Πεκλάρης, «Πεζόδρομος πνοής - αναμορφώνεται η πλατεία Λ. Πύργου και ο ανατολικός άξονας»,
              Αγγελιοφόρος, 15.3.1998.
              Β. Πεκλάρης, «Το νέο πρόσωπο της ΔΕΘ - ανακατασκευάζονται οι πύλες και
              διαμορφώνονται οι χώροι», Αγγελιοφόρος, 29.3.1998.
              Α. Μπιδίου, «Εγκαίνια με δύο από τις τρείς πύλες», Επιχειρείν, 1.7.1998.
              Δ. Παπαδοπούλου, «Αναμορφώνοντας τη Δ.Ε.Θ.», Close Up, αρ. 17, Σεπτέμβριος 1998, σ. 74-75.
              «Σύγχρονες και λειτουργικές οι νέες πύλες κατά την επικεφαλής της σχεδιαστικής ομάδας αρχιτέκτονα Κατερίνα
              Τσιγαρίδα», Ταξιδιωτική Κίνηση, Σεπτέμβριος 1998, σ. 7
              Β. Πεκλάρης, «Αναβαθμίζεται ο περιβάλλων χώρος του Βασιλικού Θεάτρου», Αγγελιοφόρος, 15.11.1998.
              Γ. Τούλας, «Οι καθαρές φόρμες πλάι στα Βυζαντινά», Harper's Bazaar Interiors, αρ. 40, 1998, σ. 160-163.

1999      R. Agostino, A. di Mambro(επιμ.), Terminal di Fusina Concorso per la progettazione preliminare, Βενετία, 1999.
              Κ. Παπαδοπούλου, «Στενεύει η Λεωφόρος Νίκης - Σύμφωνα με προτάσεις για την ανάδειξη του Λευκού Πύργου»,
              Θεσσαλονίκη, 23.1.1999.
              Α. Τεντοκάλη, «Η πόλη είναι ανυπόμονη, Κατερίνα Τσιγαρίδα - αρχιτέκτων», Close Up, αρ. 22, Φεβρουάριος 1999, σ. 106
              Γρ. Δεσύλλας, «Διεθνής διαγωνισμός για τον νέο διαμετακομιστικό σταθμό στη
              Βενετία», Ενημερωτικό δελτίο TEE, αρ. 2038, 8.2.1999, σ. 115.
              Ν. Βατόπουλος, «Αρχιτεκτονική τοπίου - Μια νέα Μπιενάλε γεννιέται», Το Βήμα, 27.3.1999.
              Κ. Τσιγαρίδα, «Ανάπλαση της πλατείας Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη», Κτίριο, αρ. 115, Απρίλιος 1999, σ. 20-21.
              Κ. Τσιγαρίδα, «Οι νέες πύλες της HELEXPO», Αρχιτέκτονες, αρ. 15, 1999, σ. 23-24.
              Γ. Αίσωπος, Γ. Σημαιοφορίδης, (επιμ.), Landscapes of Μodernization.
              Greek Architecture 1960 and 1990s / Τοπία εκμοντερνισμού ελληνική αρχιτεκτονική 60 και '90, Αθήνα 1999,
              σ. 248-249, 281
              «Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για νέο διαμετακομιστικό επιβατικό σταθμό στη Βενετία», αρ. 17, Buildings,
              1999, σ. 40
              Θ. Βαφιάς (επιμ), 4η Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου 1999, ΤΕΕ / Σ.Α.Θ., Θεσσαλονίκη Μάιος 1999, σ. 96-97,
              118-120, 150-151.
              Γρ. Δεσύλλας, «Ξαναφτιάχνοντας το τοπίο, Ελληνική παρουσία στην Μπιενάλε τοπίου στη Βαρκελώνη»,
              Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ, αρ. 2063, 9.8.1999, σ. 92.
              Α. Γιακουμακάτος, «Η περιβαλλοντική αναστήλωση», Το Βήμα, 29.8.1999 «64η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης»,
              Θεσσαλονίκη 1999.
              Β. Σαΐτης, Σ. Τσιλένης, «Πρωτογενής Κατασκευαστική Απλότητα στην Αρχιτεκτονική της Κατερίνας Τσιγαρίδα»,
              αρ. 19, Buildings, 1999, σ. 102-114.
              P. Davey, «ar+d awards, Emerging Architecture, Laugier Lodge», The Architectural Review, αρ. 1234,
              December 1999, σ. 49.
              Β. Γόντικας, «Αρχιτεκτονικές εφαρμογές του χαλκού στην Ελλάδα», Χαλκός, αρ.8, Ιούλιος 1999, σ. 4.
              Ε. Ελευθεριάδου, «Εικόνες από το (εγγύς) μέλλον των πόλεων - Και μία Ελληνίδα στους 21 βραβευμένους του
              μεγαλύτερου διαγωνισμού νέας αρχιτεκτονικής», Τα Νέα, 5.12.1999.
              Ε. Κούκη, «Νέοι αρχιτέκτονες», Αθηνόραμα, 3.12.1999.
              Β. Μπενέκου, «Αρχιτεκτονική - Βραβείο στην καλύβα του 2000», Έθνος της Κυριακής, 5.12.1999.
              Β. Πεκλάρης, «Τα κτίρια που σημάδεψαν τον αιώνα - Διεθνές βραβείο αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα»,
              Αγγελιοφόρος της Κυριακής, 5.12.1999.
              Χ. Μπαντίνου, «Πρόσωπα στην πόλη - Κατερίνα Τσιγαρίδα αρχιτέκτων, Η παράδοση μπορεί να ενσωματωθεί
              στη σύγχρονη αρχιτεκτονική», Ελληνικός Βορράς, 25.12.1999.
              Π. Αστρεινίδου, «Το Βραβείο νέας αρχιτεκτονικής ar+d», Αρχιτέκτονες, αρ. 18, 1999, σ. 80.
             «Διεθνής διαγωνισμός για νέους αρχιτέκτονες», Κέρδος, 23.11.1999.
             «Διάκριση σε αρχιτεκτονικό γραφείο της Θεσσαλονίκης», Εξπρές, 23. 11.1999.
             «Διάκριση στην Κατερίνα Τσιγαρίδα», Η Καθημερινή, 23.11.1999.
             «Διεθνής διαγωνισμός για νέους αρχιτέκτονες», Χρηματιστήριο, 24.11.1999.
             «Το βραβείο νέας αρχιτεκτονικής ar+d», Σπίτι και Ποιότητα Ζωής, 1999.
             «Βραβείο διεθνούς διαγωνισμού σε ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο», Marketing Week, 6.12.1999.
             Χ. Μιχαηλίδη, «Διεθνής διαγωνισμός νέας αρχιτεκτονικής», AdBUSINESS, 13.12.1999.
             Μ. Ηλιοπούλου, «Ελληνική διάκριση στο διαγωνισμό ar+d», Αρχιτεκτονική Αντίληψη, αρ. 25, 1999, σ. 14-15.
             Τ. Λάλου, Ε. Σεμερτζίδου, «Ελληνική διάκριση σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στη Βενετία», Κτίριο, αρ. 113, 1999 αρ. σ. 21.
             Κ. Τσιγαρίδα, «Ανάπλαση της πλατεία Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη», Κτίριο, 1999, αρ. 115, σ. 20-21
             Τ. Λάλου, Ε. Σεμερτζίδου, «Ανάπλαση της πλατείας Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη», αρ. 117, Κτίριο, 1999, σ. 11.
             Δ. Τσιώρα- Παπαιωάννου (επιμ.), Αρχιτεκτονικό έργο στην Ελλάδα/Contemporary Greek Architecture, «Αποκατάσταση
             διατηρητέου κτιρίου στη Θεσσαλονίκη», KTIΡΙΟ, αρ. 4, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 134-137

2000

.           Λ. Φυξ-Λειβαδά, «Αρχιτέκτονες του αύριο», Ιδέες και Λύσεις για το Σπίτι, αρ. 181, 2000, σ. 202-206.
            «Τα βραβεία νέας αρχιτεκτονικής ar+d, διάκριση σε ελληνικό γραφείο», Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ, αρ. 2090,
              28.2.2000, σ. 125.
            «Διεθνής διάκριση σε Ελληνίδα αρχιτέκτονα», Τεχνογράφημα, αρ. 167, 2000, σ. 12.
            Τ. Λάλου, Π. Σκαρλάτος, «Βραβείο νέας αρχιτεκτονικής ar+d», Κτίριο, αρ. 122, 2000, σ.19.
            «Διάκριση σε Ελληνίδα», Η Καθημερινή, 23.2.2000.
            Κ. Τσιγαρίδα, «Οι νέες πύλες της HELEXPO - ΔΕΘ», Κτίριο, αρ. 123, 2000, σ. 105-110.
            Ι. Λαζαρίδου, «Συνέντευξη: Κατερίνα Τσιγαρίδα - Για το ζωντανό λιμάνι», Τα Νέα, 15.1.2000.
           Λ. Γαλάνης, «Διεθνές βραβείο στην αρχιτέκτονα Κατερίνα Τσιγαρίδα», Buildings, αρ. 20, 2000, σ. 34.
           Γ. Τούλας, «Πού θα κατοικήσει το μέλλον», Bazaar, αρ. 3, 2000, σ. 100-103.
           Λ. Σταθόπουλος, «Δημιουργοί με μέλλον, φωτεινές πηγές», Γυναίκα, αρ. 1176, 2000, σ. 214-215.
           Κ. Τσιγαρίδα, «Οι νέες πύλες της Helexpo - ΔΕΘ», Κτίριο, αρ. 123, 2000, σ. 105-110
           R. Barba, J. Bellmunt, A. Reguera, G. Ventosa, (επιμ), Remaking Landscapes, Βαρκελώνη 2000, σ. 215.
           Η. Ζέγγελης (επιμ.), 7η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας 2000, Ελλάδα, Αθήνα 2000, σ. 80-85.
           A. L. Egg, «Entre regionalisme et modernite», ArchiCree, αρ. 293, 2000, σ. 63.
           Γ. Λοτσοπούλου, «Ανάπλαση της πλατείας γύρω από το σύμβολο της Θεσσαλονίκης - Ψηλώνει 1,5
           μέτρο ο Λευκός Πύργος», Εξουσία, 9.10.2000.
           Ε. Οικονομοπούλου, «Στο ανατολικό Πήλιο, η παντοδυναμία της πέτρας», Ιδέες και λύσεις για το σπίτι, αρ. 186,
           Ιούνιος 2000, σ. 272-280.
           Β. Πεκλάρη, «Γιορτή της αρχιτεκτονικής - ανοίγει σήμερα της Πύλες της στη Βενετία η 7η Μπιενάλε», Αγγελιοφόρος, 17.6.2000.
           Φ. Στεφανοπούλου, «Ομορφαίνουν πάρκα και πλατείες - παρεμβάσεις του Δήμου γύρω από το Λ. Πύργο, το Βασιλικό και το
           άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου», Αγγελιοφόρος, 8.6.2000, σ. 25.
           Α. Γιακουμακάτος, «Η ηθική της αισθητικής», Το Βήμα, 9.7.2000.
           Γ. Τζιρτζιλάκης, «Η ελληνική παρουσία στη Μπιεννάλε αρχιτεκτονικής», Το Βήμα, 23. 7.2000.
           Δ. Τσιώρα - Παπαϊωάννου, Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα, αρ. 5, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 20-23.
           S. Hare, «Museum aan de Stroom», Ζοο, αρ. 6, 2000, σ. 130.
           University of Ghent, Architectural Department, Museum Aan de Stroom / Antwerpen, 2000
           Κ. Τσιγαρίδα, «Οι Νέες Πύλες της HELEXPO», Buildings, αρ. 22, 2000, σ. 42-46.
           Η. Ζέγγελη, «7η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας 2000», Αρχιτέκτονες, αρ. 22, 2000, σ. 64-68.
           Δήμα, κ., «7η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας 2000», Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, αρ. 2115, 4.9.2000.
           Α. Novarini (επιμ.), «Parco Idroscalo Concorso Internationale di Idee per la riqualificazione e l' Ampliamento», Μιλάνο,
           2000, σ. 20.
           Φ. Σοβιτσλή, «Αναβάθμιση γύρω από το Βασιλικό Θέατρο», Μακεδονία, 4.10.2000.
           Α. Βασιλάκου, «Κατερίνα Τσιγαρίδα: Η Αθήνα είναι τόπος μαγικός», Μετρό, αρ. 61, 2000, σ. 64-65.
           «The Primitive Hut of 2000, Βραβείο διεθνούς διαγωνισμού σε ελληνικό γραφείο, Το βραβείο της νέας αρχιτεκτονικής ar+d»,
           Αρχιτεκτονική / Millennium, 2000, σ. 18-22

2001

           Κ. Nedza (επιμ.), «The International Urban Competition - Zone C & C1», Marijin dvor Sarajevo, Σερβία, 2001.
           Γ. Δώδου, «Αρχιτεκτονική υπόθεση - Η Κατερίνα Τσιγαρίδα με τις αρχιτεκτονικές
           παρεμβάσεις της αλλάζει το αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης», Vogue, αρ. 16, Ιούνιος 2001, σ. 118.
           Ε. Βατάλη, «Ένας νέος Πύργος», Θεσσαλονίκη, 28.5.2001.
           Α. Πελώνη, «Διπλή ελληνική διάκριση στην Αρχιτεκτονική», Τα Νέα, 2.05.2001, σ. 23
           Χ. Τζαναβάρα, «Αρχιτεκτονικά εύσημα, δυο ελληνικές ομάδες αρχιτεκτόνων
           διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό», Ελευθεροτυπία, 8.6.2001, σ. 35
           S. Hare, «Katerina Tsigarida Architects: Helexpo Gates», Zοο, αρ. 9, 2001, σ. 256.
           Α. Γιακουμακάτος, «Η Αρχιτεκτονική και η Κριτική», Νεφέλη, Αθήνα 2001, σ. 296, 310-311.
           Α. Πελώνη, «Διπλή Ελληνική Διάκριση στην Αρχιτεκτονική, - Οι νέες πύλες της Δ.Ε.Θ. με.χάλκινη επιδερμίδα», Τα Νέα, 4.6.2001.
           Γρ. Δεσύκας, Κ. Δήμα, «Ευρωπαϊκή Διάκριση σε ελληνικά έργα αρχιτεκτονικής -
           νέες πύλες της HELEXPO, Θεσσαλονίκη», Ενημερωτικό δελτίο Τ.Ε.Ε., αρ. 2153, 5.6.2001, σ. 146-147.
           «Η 3η Μπιενάλε νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, Αστικές περιοχές στο λιμάνι», Κατοικία, αρ. 88, 2001, σ. 134.
           Γ. Τζιρτζιλάκη, «Η λατρεία του τίποτα», Μen, αρ. 98, 2001, σ. 74.
           Π. Τσακόπουλου, «Η εξοχική κατοικία στην Ελλάδα», Ελληνικές Κατασκευές, αρ. 59, 2001, σ. 102.
           Α. Σάπικα., «Ο Λευκός Πύργος ψηλώνει! - Το σήμα κατατεθέν της πόλης αλλάζει όψη», Close up , αρ. 52, 2001, σ. 32.
           Ν. Βατόπουλος, «Διακρίσεις για τη νέα αρχιτεκτονική - Έργα της Τσιγαρίδα και της Σαμούρκα στα φιναλίστ του Βραβείου
           Mies Van Der Rohe», H Καθημερινή, 1.8.2001.
           Α. Γιακουμακάτος, «Το Ελληνικό κιτς και οι εξαιρέσεις», Το Βήμα της Κυριακής, 5.8.2001.
           «European Union Prize for contemporary architecture - Mies Van der Rohe Award 2001», Βαρκελώνη 2001, σ. 158-161.
           «Το χαμένο του .ύψος ξαναβρίσκει ο Λευκός Πύργος», Τα Νέα, 15.11.2001.
           D. Gray, Βραβεία Mies van der Rohe 2001, Αρχιτέκτονες 2001, σ. 29-31
           Δ. Φιλιππίδης, «Μοντέρνα Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα», Μέλισσα, Αθήνα 2001 σ. 253, 261.
           Ε. Καλογεράτου (επιμ), «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός των τεσσάρων πλατειών της Αθήνας - Ομόνοια, Σύνταγμα, Μοναστηράκι,
           Κουμουνδούρου», ΕΧΑΕ Α.Ε, Αθήνα, 2001, σ. 53 ,56, 91.
           Α. Βασιλάκου, «Κατερίνα Τσιγαρίδα σχεδιάζοντας τις πόλεις του αύριο», Θεατής, αρ. 1, 2001, σ. 114- 115.
           Δ. Χατζησάββα (επιμ.), «Τρίτη Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Τόποι Νομαδικής Κατοίκησης / Places of Nomadic
           Dwelling», Ε.Ι.Α, Αθήνα 2001 σ. 98-99, 256-259.
           Λ. Παπαδόπουλος (επιμ.), «Μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου», Αρχιτεκτονικές Μελέτες και Έργα του Οργανισμού Πολιτιστικής
           Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997, Ο.Π.Π.Ε.Θ, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 184-201.

2002

           Ν. Σιαπκίδης (επιμ), «10ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο: Η Αρχιτεκτονική και η Ελληνική Πόλη στον 21ο Αιώνα»,
           ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, Αθήνα 2002, σ. 187-189.
           Μ. Φιλιππίδης, «Νόμπελ Αρχιτεκτονικής Ζωή Σαμούρκα Κατερίνα Τσιγαρίδα», Bημαgazino, 3.2.2002, σ. 34-36.
           Λ. Σταμάτη, «Τα 35 καλύτερα κτίρια στην Ευρώπη.», Αρχιτεκτονικοί Ορίζοντες, 15.04.2002, σ. 49.
           Χ. Τζαναβάρα, «Ποιοι πήραν τα Βραβεία Mies van der Rohe: και οι 37 (αρχιτέκτονες) ήταν υπέροχοι!», Ελευθεροτυπία,
           19.4.2002, σ. 28
           «10 Αρχιτέκτονες απαντούν: Ποιο είναι το ιδανικό σπίτι;», ΒΗΜΑmagazino, αρ.80, 21.4.2002, σ. 66
           Χ. Παχούμη, «Πρωτοποριακές Δημιουργίες», Ταχυδρόμος, αρ. 121, 2002, σ. 26.
           «Τα Βραβεία Mies van der Rohe - Σημαντική η Ελληνική Παρουσία, Έκθεση στην Αθήνα ως τις 17 Μαΐου», Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ,
           αρ. 2198, 13 Μαΐου 2002, σ.147-148.
           Γ. Αίσωπος, Γ. Σημαιοφορίδης, «Τοπία εκμοντερνισμού ελληνική αρχιτεκτονική'60 και '90, Εκτιμήσεις», Αθήνα 2002, σ. 104-106.
           Γ. Αίσωπος, Γ. Σημαιοφορίδης, «Τοπία εκμοντερνισμού ελληνική αρχιτεκτονική '60 και '90, Αναβαθμίζοντας το αστικό κέντρο»,
           Αθήνα 2002, σ. 130-133.

2003

           Α. Γιακουμακάτος, «Ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. 20ος αιώνας», Αθήνα 2003 (20042)
           Dr. Y. Mansour, «The Grand Museum of Egypt International Architecture Competition», Αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισμού, Κάιρο,
           Β΄ τόμος, 2003, σ. 307-308.
           Ν. Καλογήρου, «Διατηρητέα: Αποκατάσταση - Επανάχρηση κτιρίων», Μαλλιάρης, Θεσσαλονίκη, 2003, σ. 202-213.
           Α.Ε. Sanderfoot, «Pools and Spas New designs for gracious living», Rockport, Massachusetts, 2003, σ. 38-39.
           Ο. Namias, «une table et ses bancs a l'ancienne», Μaisons en Vie, αρ. 27, 2003, σ. 94-98.
           Λ. Παπαδόπουλος, «Αρχιτεκτονικοί Μετασχηματισμοί στη Θεσσαλονίκη», Αρχιτεκτονικά Θέματα, αρ. 37, 2003, σ. 152.

2004

           «Βραβεία Miss Van der Rohe 2005», Ελληνικές Κατασκευές, αρ. 93, 2004, σ. 60.
           «The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture», Phaidon Press Limited, Λονδίνο 2004, σ. 615.
           J. Klimi, «Αt home in Greece», Thames & Hudson, Λονδίνο 2004, σ. 194-203.
           Τ. Κλήμη, «Σπίτια στην Ελλάδα», Καστανιώτη, 2004, σ. 194-203
           Μ. Νταλιάνη, «Ελληνικές συμμετοχές σε διεθνή βραβεία», Ταχυδρόμος, αρ. 243, 2004, σ. 18-20.
           Κ. Τσιγαρίδα, «Μεγάλο αιγυπτιακό μουσείο Κάιρο» Αρχιτεκτονικά Θέματα, αρ. 38/2004, σ. 57.
           Α. Σάπικα, «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει: Το τέλος της γνωστής πόλης», Close Up, αρ. 84, 2004, σ. 78-94.
           Χ. Τζαναβάρα, «Η ελληνική συμμετοχή στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe Πάμε για μετάλλιο!»,
           Ελευθεροτυπία, 14.10.2004.
           Α. Τάντσης, «Προς τη μεγάλη κλίμακα μέσω του ένα προς ένα», Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη, αρ. 11, 2004, σ. 8-11.

2005

           Α. Τέλλιος, Κ. Τσιγαρίδα, «Εκπαιδευτικό κέντρο Κομμωτικής στη Θεσσαλονίκη», Κτίριο, αρ. 171, 2005, σ. 123-126.
           Ε. Τσιριγώτη (επιμ), «Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2004, Εξοχική κατοικία στην Άνδρο», Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής,
           Αθήνα 2005, σ. 34-37.
           Χ. Τζαναβάρα, «Διαγωνισμός Mies Van der Rohe: Η πιο εντυπωσιακή ελληνική συμμετοχή της τελευταίας 20ετίας»,
           Ελληνικές Κατασκευές, αρ. 94, 2005, σ. 42-49.
           Κ. Τσιγαρίδα, «Κατοικία στην Άνδρο», Ελληνικές Κατασκευές, αρ. 98, 2005, σ. 72-78.
           Ν. Παπαδημητρίου, «Αφιέρωμα Katerina Tsigarida Architects», Ελληνικές Κατασκευές, αρ. 101, 2005, σ. 126-133.
           Ο. Σημαιοφορίδου (επιμ), Βραβεία Αρχιτεκτονικού Έργου 2005, ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, Αθήνα 2005 σ. 26-27.
           «Δόμηση και διακόσμηση», Ελευθεροτυπία, 09/04/2005
           Τ. Κλήμη, «Πηλίου φαεινότερων», Marie Claire Deco, αρ. 199, 2005, σ. 122-127.
           Κ. Τσιγαρίδα, «Η διαδικασία Παραγωγής Δημόσιου χώρου: Tο παράδειγμα του Ανατολικού άξονα της Θεσσαλονίκης»,
           Θέματα Χώρου + Τεχνών, 36/2005, σ. 78-80.
           Δ. Τσιώρα - Παπαϊωάννου (επιμ.), Αρχιτεκτονικό Έργο στην Ελλάδα / Contemporary Greek Architecture, «Εκπαιδευτικό Κέντρο
           Κομμωτικής στη Θεσσαλονίκη», ΚΤΙΡΙΟ, αρ. 10, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 132-135.
           «Αναβαθμισμένα βραβεία ελληνικής Αρχιτεκτονικής», Η Καθημερινή, 2.3.2005.
           Γ. Σημαιοφορίδης, Διελεύσεις Κείμενα για την αρχιτεκτονική και τη Μετάπολη, Metapolis Press, Αθήνα, 2005, σ. 489-490.
           «Ελληνικές Συμμετοχές σε Διεθνή Βραβεία», Ταχυδρόμος, 23.10.2005, σ. 8-10.
           A. Corcuera (επιμ), New terrace design, Loft publications, Κολωνία - Λονδίνο - Ν. Υόρκη, 2005, σ. 94-97.
           Κ. Τσιγαρίδα, «Εσύ τι λες; Δύο γυναίκες αρχιτέκτονες από δύο διαφορετικές γενιές κρίνουν την πόλη - Θα ήθελα να.»,
           Parallaxi, αρ. 116, Θεσσαλονίκη, 2005, σ. 20.
           Ο. Δουμάνης, Σύγχρονη Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αρχιτεκτονικά Θέματα, Αθήνα, 2005, σ. 110-111.

2006

           Μ. Φιλιππίδης, «Πράξεις λιτότητας», Maison Figaro, αρ. 30, 2006, σ. 118-120.
           Κ. Τσιγαρίδα, «Μεταμορφώσεις», Αρχιτεκτονικά θέματα, 40/2006, σ. 92.
           Μ. Αλεξίου, «Primitive Art», Ταχυδρόμος, αρ. 329, 2006, σ. 46-51.
           Δ. Ρηγόπουλος, «Θεσσαλονίκη, ένα αντιφατικό μωσαϊκό», Η Καθημερινή, 30.04.2006.
           Φ. Γαβρινιώτης, «Κυριαρχία των λιτών αρχιτεκτονικών γραμμών», Εξπρές, 22.6.2006.
           «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για πρότυπο συγκρότημα στο Μεταξουργείο», Κέρδος, 27.6.2006.
           Δ. Ρηγόπουλος, «Επένδυση στην αρχιτεκτονική, για ένα ιδιωτικό συγκρότημα κατοικιών και καταστημάτων στο Μεταξουργείο»,
           Η Καθημερινή, 28.6.2006.
           Δ. Ρηγόπουλος, «Magic bus στην πόλη», Lifo, αρ. 28, 2006, σ. 17.
           Σ. Ιωαννίδης, «Οι πόλεις και οι πύργοι», Parallaxi, αρ. 123, 2006, σ. 20-21
           Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Η πόλη μου, η πόλη σου η πόλη μας», Parallaxi, αρ. 125, 2006, σ. 21.
           Α. Τέλλιος, «The Primitive Hut, το «καλύβι» στο Πήλιο», Ελληνικές Κατασκευές - Maison de Campagne, 2006, σ. 126-136.
           Φ. Καβαλάρη, «Αποτελέσματα αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού», Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ, αρ. 2400, 17.7.2006, σ. 75.
           S. Buerger, Δ. Κατσώτα, Γ. Πανέτσος, «Τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού της ΓΕΚ Α.Ε
           και των Δομών για συγκρότημα κατοικιών και καταστημάτων στο Μεταξουργείο», Δομές, αρ. 47, 05/2006, σ. 40-41.
           «Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός του Ομίλου ΓΕΚ και της διεθνούς επιθεώρησης Δομές», Express, 22/6/2006.
           Δ. Ρηγόπουλος, «Επένδυση στην αρχιτεκτονική», Η Καθημερινή, 28/6/2006.
           «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για πρότυπο συγκρότημα στο Μεταξουργείο», Κέρδος, 27/6/2006.
           Δ. Ρηγόπουλος, «Νεοαστοί στις παρυφές της Ομόνοιας», Η Καθημερινή της Κυριακής, 6.8.2006.
           Μ. Θέρμου, Η μεταμόρφωση της αθηναϊκής πολυκατοικίας, Βήμα, 19.9.2006.
           A. Ionasiu, «The Primitive hut of 2000, Holiday house in Andros», de architectura, Ρουμανία, 2006, σ. 14-21.
           Μ. Τσιλιμίδου, «Μεταξουργείο, τέλος εποχής», Ο Κόσμος του Επενδυτή, 2.9.2006.
           Δ. Ρηγόπουλος, «urban lab», Lifo, αρ. 34, 14.9.2006, σ. 17.
           Π. Σπίνου, «Τρία Βραβεία για το Μεταξουργείο», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 17.9.2006.
           «Residences with a signature», Kathimerini, 18.9.2006.
           Χ. Τζαναβάρα, «Ο διαγωνισμός για το κτίριο κατοικιών στο ακίνητο του Μεταξουργείου - Και οι τρίτοι έσονται πρώτοι»,
           Ελευθεροτυπία, 20.9.2006.
           Μ. Φιλιππίδης, «Κάτι γίνεται στο Μεταξουργείο», Βημαgazino, αρ. 309, 17.9.2006, αρ. 309, σ. 78-83.
          «Κατερίνα Τσιγαρίδα», στο Α. Γιακουμακάτος (επιμ.), 1967-2006. 40 χρόνια Αρχιτεκτονικά Θέματα. Η δεκαετία του 1960 ως
           επίκαιρη παράδοση, Αρχιτεκτονικά Θέματα, 40/2006, σ. 92.
           Δ. Ρούμπουλα, «Έκθεση Αρχιτεκτονικής - Πολυκατοικίες του αύριο», Έθνος, 18.9.2006.
           Β. Πεκλάρης, «Στάση Αλκαζάρ θα κατέβει κανείς;», Parallaxi, αρ. 124, 2006, σ. 20-21.
           Ε. Φαλίδα, «Αρχιτεκτονικό πείραμα στο Μεταξουργείο - Η γειτονιά επιστρέφει με μια πολυκατοικία», Τα Νέα, 19.10.2006.
           Κ. Κοτζιά, Η. Κωνσταντόπουλος, Λ. Παπαδόπουλος, Κ. Φιλοξενίδου, (επιμ.), «Το Αιγαίο: Μια Διάσπαρτη Πόλη /
           The dispersed urbanity of Aegean Archipelago», Μπιενάλε Βενετίας 2006, σ. 337, 347, 446-448, 512.
           Δ. Καραθάνος, «Starchitect! Κατερίνα Τσιγαρίδα», Soul Magazine, αρ. 9, 2006, σ. 48-53.
           Α. Μάκρα, «Ο Μοντερνισμός χτυπάει την πόρτα του Μεταξουργείου», Ιδέες και Λύσεις για το σπίτι, αρ. 259, 2006, σ. 132-134.
           D. Bradbury, «Mediterranean Modern», Thames & Hudson, Λονδίνο, 2006, σ. 184-191.
           Δ. Ρηγόπουλος, «Θεσσαλονίκη στο μέλλον», Lifo, αρ. 43, 2006, σ. 34.
           Χ. Παρίδης, «Τα κλειδιά της πόλης», Lifo, αρ. 43, 2006, σ. 24-25.
           Β. Βλαχοπούλου, Α. Καβατζίκης, Ε. Κουρτίδου, Χ. Νάνου, Χ. Παυλίδης, Α. Σακισλόγλου, Α. Σάπικα, Γ. Τούλας,
           «Οι επ!δραστικοί», Parallaxi, αρ. 126, 2006, σ. 22-47.
           Κ. SkousbOll, «Greek Archiotecture Now», Studio Art Bookshop, Αθήνα, 2006, σ. 9,72,112,175,177, 262-263, 280-281, 292-293.
           Δ. Φιλιππίδης, «Αρχιτεκτονικές Μεταμορφώσεις - μητροπολιτικά κέντρα», Μέλισσα, Αθήνα, 2006, σ. 194-195, 207.
           Δ. Φιλιππίδης, «Αρχιτεκτονικές Μεταμορφώσεις - Ελληνική περιφέρεια», Μέλισσα, Αθήνα 2006, σ. 170-172.
           Δ. Ρηγόπουλος, «Αρχιτεκτονική», Lifo, αρ. 49, 2006, σ. 26.
           «Επιστροφή στην πολυχρωμία στην αρχιτεκτονική των Κυκλάδων - Όχι άλλο άσπρο», Έπιπλο, 01.2006, σ. 19.
           Μ. Τσιλιμιδού, «Μεσόγειος με θέα», Ο Κόσμος του Επενδυτή, 03.02.2006, σ. 19
           «Κατοικίες στο Μεταξουργείο της Αθήνας», ΔΟΜΕΣ, αρ. 48, 07.2006, σ. 56, 64-67.
           Μ. Τσιλιμιδού, «Μεταξουργείο - Τέλος εποχής», Ο Κόσμος του Επενδυτή, 2 Σεπτεμβρίου 2006, σ. 12-13.
           «Το Αιγαίο: Μια Διάσπαρτη Πόλη», 10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας - Πόλεις, αρχιτεκτονική και κοινωνία,
           Διευθυντής: Richard Burdett, Διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού,
           Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, Τμήμα Προώθησης Σύγχρονης Τέχνης, Φθηνόπωρο/2006, σ. 337, 347, 446-448, 512.
           «Το Αιγαίο: μια διάσπαρτη πόλη», Τεχνογράφημα, αρ. 12/318, 01.11.2006.
           5η Πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου, «Εξοχική κατοικία στην Άνδρο», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2006, σ. 80 - 83.

2007

           Χ. Νάνου, «Δεν αρκούν τα ωραία κτίρια», Αγγελιοφόρος, 24.01.2007, σ. 32.
           Π. Παναγιωτάκος, «Το Όσκαρ της Αρχιτεκτονικής», heart, 25.02-03.03.2007, σ. 20-21.
           Μ. Τσιλιμίδου, «Μεσόγειος με θέα», Ο κόσμος του επενδυτή, 03-02-2007, σ.19.
           Π. Παναγιωτάκος, «Δεν υπάρχει κρατική πολιτική για την αρχιτεκτονική», heart, 4-10.03.2007, σ. 12-13.
           «Mipim architectural review future project awards 2007», The Architectural Review, March/2007, σ. 82.
           S. Buerger, Δ. Κατσώτα, Γ. Πανέτσος, 102 x Μεταξουργείο, «ΔΟΜΕΣ», Αθήνα 2007, σ. 36-39, 270.
           Ν. Βατόπουλος, «Η νέα Αθήνα με νέες ιδέες», Καθημερινή, 12 Μαϊου 2007.
           Μ. Τσιλιμπέρδη, «Made in Greece», L' officiel, Ιούλιος/Αύγουστος 2007, σ.105.
           Π. Μπιρμπίλη, «Μεσογειακοί τύποι», Maison & Decoration (Η Καθημερινή της Κυριακής), 29.7.2007, σ.52.
           Τζ. Κλίμη, «Πήλιο - Το σπίτι του μεταξιού», Τα Νέα / Οι Θησαυροί της Ελλάδας - Αρχοντικά, Αύγουστος 2007, σ. 140-143.
           Τζ. Κλίμη, «Επιστροφή στη φύση», Glow, Οκτώβριος 2007, σ. 104-109.
           Κ. Τσιγαρίδα, «Τι ετοιμάζω γύρω από τον Λευκό Πύργο», Parallaxi, Δεκέμβριος 2007, αρ. 137, σ. 30.
           Ν. Καλογήρου, «Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική - Διατηρητέα» Νο 3, Ελεύθερος Τύπος & Μαλλιάρης Παιδεία, 2007, σ. 88-93.

2008

           Δ. Ρηγόπουλος, «Ένα δέλεαρ για όνειρα κα εμμονές», Η Καθημερινή, 04.01.2008, σ. 19.
           D. Rigopoulos, «Deluxe books on architects now at work», Kathimerini- English Edition, 10.01.2008, σ. 6.
           ON OFF / Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 20 Ιανουαρίου 2008, σ. 23.
           Α. Μητροπούλου, «Η ξεχωριστή αρχιτεκτονική ματιά της Κατερίνας Τσιγαρίδα», Πρώτο Θέμα, ένθετο «η ζωή μας», 20.01.2008, σ.5.
           Χ. Νάνου, «Διάλογος του μοντέρνου με την ευαισθησία για τον τόπο», Αγγελιοφόρος, ένθετο «Πολιτισμός», 24.02.2008, σ. 8-9.
           «Βιβλιοπαρουσιάσεις», Ύλη & Κτίριο, τεύχος 82, Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008, σ. 25.
           Τζ. Παυλίδου, «Οι αρχιτέκτονες της ευτυχίας», Parallaxi, Μάρτιος 2008, σ. 37, 41.
           Κ. Πατέστος, «Η αισθητική της γεωμετρίας», Τo Βήμα, 05.04.2008, σ. 25.
           Κ. Παντζόγλου, «Σελίδες που βάζουν ιδέες», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία / casaviva, σ. 38, 13.04.2008.
           Γ. Τζιρτζιλάκη, «Περίπτερα της Αθήνας - Ναός επικοινωνίας», ΗΟΜΕmag, σ. 76, Απρίλιος 2008.
           Π. Σπίνου, «Όταν τα υλικά ζωντανεύουν», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ένθετο 7, σ. 21, 04/05/2008.
           «Εξοχικές Μονοκατοικίες - Θερινή κατοικία στην Άνδρο», Κτίριο, σ. 74-81, Μάιος 2008.
           Μ. Α. Ταναγιά, «Women' s Issue», Biscotto, σ. 59, Μάιος 2008.
           Α. Τάντσης, «Μεγάλη κλίμακα με ανθρώπινο μέτρο, Katerina Tsigarida Architects», Ύλη & Κτίριο, σ. 51-60, Μάιος - Ιούνιος 2008.
           Κ. Παντζόγλου, «Πάμε πλατεία», Maison Madame Figaro, σ. 44-46, 50, Ιούνιος 2008.
           L. Dougier, «Cabane de mer», Maisons Cote Sud, σ. 214-225, Ιούνιος 2008.
           Κ. Οικονομάκου, «Φανταστική συνύπαρξη - Πως θα μπορούσαν να αναμορφωθούν οι πίσω όψεις των δύο πολυκατοικιών στη
           Διονυσίου Αρεοπαγίτου», Ελευθεροτυπία, σ. 12-13, 21 Ιουνίου 2008.
           RIHAN.CC 77, Vol. 2, H.K. Rihan Int'l Culture Spread Limited, June 2008, σ. 553-563.
           «Αποτελέσματα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού», ΤΕΕ 2495, 7/7/2008.
           M. de Castro, «Perfect Retreat 02 Greece», Monocle, σ. 24-29, issue 15, volume 02, July/August 2008.
           Α. Μ. Κωτσιόπουλος, Προσήλωση στη γεωμετρικότητα», «Αρχιτεκτονικά Θέματα», σ. 29-30, τεύχος 42, ετήσια επιθεώρηση.
           Β. Γρυπάρη, «Summer skate», Athens Voice 24, σ. 54
           Γ. Μυρτσιώτη, «Ο Λευκός Πύργος λειτουργεί τώρα ως απόλυτο σημείο αναφοράς», Η Καθημερινή, 02/08/2008, σ. 3.
           Φ. Σάκαλη, «Οι καλύτερες εκδόσεις για την αισθητική και τη δημιουργία - Σε νέα Ελληνικά», Maison & Decoration, 31/08/2008, σ. 46.
           Α. Χαϊδα, «Γυναικεία αρχιτεκτονική», Bravacasa, τεύχος 07, Νοέμβριος 2008, σ. 54-56.
           Κ. Ζαφειράκης, «Architect's own», Glow Living, τεύχος 05, winter 2008-2009, σ. 64-68.
           Κ. Ανέστη, «Κατερίνα Τσιγαρίδα.να γίνουν τα βυζαντινά το Γκουγκενχάϊμ της Θεσσαλονίκης», Lifo Θεσσαλονίκη, τεύχος 01,
           φθινόπωρο-χειμώνας 2008, σ. 64-70.
           Σ. Τσιτσόπουλος, Β. Ματζαρογλου, Ν. Καρδάρας, «Θεσσαλονίκη '08 Yes, we can!», Athens voice, τεύχος 234,
           13-19 Νοεμβρίου 2008, σ. 46-47.
           «The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture », Phaidon Press Limited, 2008, σ. 573.

2009

           C. van Uffelen, «1000 x Landscape Architecture», Braun, 2009, σ. 619, 620.
           C. Cunaccia, «Le visite esclusive di AD/ Fernando Botero e Sofia Vari/ La residenza dei due artisti in un' isola Grecia»,
           Architectural Digest, Febrario 2009, σ. 90-97, 160.
           Δ. Φατούρος, «Ίχνος Χρόνου - Αφηγήσεις για τη Νεότερη Ελληνική Αρχιτεκτονική», εκδόσεις Καστανιώτη 2008, σ. 63,278, 404, 406.
           Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008 / Κατάλογος, Ε.Ι.Α., Απρίλιος 2009, σ. 7,8, 88-93.
           Γ. Ομήρου, «Ήρεμη Δύναμη / Καλλιτεχνικό Καταφύγιο», House & Garden, Απρίλιος 2009, σ.100-103, 132-139.
           Μ. Τσιλιμιδού, «Τα καλύτερα πάνε στο μουσείο Μπενάκη», Culture - Επενδυτής, 12/4/2009, σ. 80,81.
           Κ. Τσιγαρίδα, «Μνημειακές αστικές χαράξεις», Ελληνικές Κατασκευές, Νο 137, Μάιος 2009, σ. 122-127.
           L. Dougier, "Mon cabanon en Grece", Glamour, No 64, Juillet 2009, σ. 190-193.
           M. Biagi, , "Come una capanna", Ville Giardini, Ιούνιος 2009, σ. 44-53.
           Φ. Σαγώνας, «Η πόλη του νερού», Parallaxi, τεύχος 153, Ιούλιος-Αύγουστος 2009, σ. 56.
           Chris van Uffelen, "Collection / landscape architecture", Braun, 2009, σ. 250-251.
           Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας, Walls, 6η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, Πάτρα 2009.         
           George Lam, "ha- Ideas and Concepts - Housing Architecture", Pace Publishing Limited, 2009, σ.162- 165.
           Massimo Listri, Casa Mediterranea, Magnus Edizioni, 2009, σ. 312-327.
           Awards 2010, DOMES, issue 85, 12.2009, σ. 54-59.
           Καλογήρου Νίκος, Σύγχρονες Ελληνικές κατοικίες, Μαλλιάρης Παιδεία, 2009, σ. 452-457.